Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: 8-18
 • szerda - csütörtök: 12-18
 • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2020 októberi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található az épületről szóló könyv:

 • Urbán Miklósné: Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékművek Kiskunfélegyházán

Könyvtárunkban található főszereplésével készült filmek:

 • Bogáncs
 • Noé bárkája
 • A tanú

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kovács Boglárka: Színház, szerelem : Kállai Ferenc 75

Könyvtárunkban található művei:

 • Egy tudakozó prédikátor nevével íratott öt levél : 1613
 • Pázmány Péter művei
 • Pázmány Péter prédikációi
 • Pázmány Péter válogatott művei

 

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Bitskey  István:  Humanista  erudició  és  barokk  világkép : Pázmány Péter prédikációi
 • Bitskey István: Pázmány Péter
 • Fraknói Vilmos: Pázmány Péter : 1570–1637
 • Magyar Biblia-fordítások : Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig (válogatta, a szöveget gondozta Nemeskürty István)
 • Sumonyi Zoltán: Pázmány : dráma három felvonásban
 • Szepesi Attila: Az elsüllyedt várkastély : barangolás a magyar múltba Pázmány Pétertől Hamvas Béláig

Könyvtárunkban található művei:

 • Hoffmann meséi
 • Szép Heléna

 

 

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Balassa Imre: Offenbach regénye
 • Baranyi Ferenc: Az opera négy évszázada : költők és komponisták
 • Gabnai Katalin: Szép Heléna : Jacques Offenbach operettje

Könyvtárunkban található művei:

 • Gyaluforgács : esszék, jegyzetek, interjúk
 • Magyar Médeia
 • Rácsok
 • Sarusok
 • Találkozások

 

 

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Dési János: Árpi bácsi : történetek, emlékek, anekdoták
 • Köszönjük Elnök Úr! (szerkesztette Lendvai Zsóka)

Könyvtárunkban található művei:

 • Álom a színházról
 • Átkelés
 • A bútorok
 • Csutak és a szürke ló
 • Csutak és Gyáva Dezső
 • Csutak a mikrofon előtt
 • Csutak színre lép
 • Előadók, társszerzők : 1950–52
 • Fél hat felé
 • Gong
 • Ha köztünk vagy, Holman Endre : Hangjátékok
 • Huzatban
 • Lány az uszodából
 • A locsolókocsi
 • Magukra maradtak
 • Mélyvíz
 • Mit akarhat egy író?
 • Novellák
 • Önéletrajz : novellák, rádiójátékok
 • Az Ördög konyhája
 • Regények
 • Régi idők mozija
 • Robin Hood
 • Szabadíts meg a gonosztól : Mándy Iván és Sándor Pál filmje
 • Tájak, az én tájaim
 • A trafik
 • A villamos

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Erdődy Edit: Mándy Iván

Könyvtárunkban található művei:

 • Egybegyűjtött írások. 3 kötet. Cikkek, tanulmányok, 1902–1930
 • Fülep Lajos levelezése. 3 kötet. 1904–1938
 • Magyar művészet
 • A magyarság pusztulása
 • Művészet és világnézet
 • Rippl-Rónai, Csontváry, Derkovits

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Máté   Zsuzsanna:   „Szép    eszéről,   szép   lelkéről...”   :    tanulmányok  a   fiatal   Fülep Lajosról  és  művészetfilozófiájáról

Könyvtárunkban található művei:

 • Balassi Bálint
 • A bibliai örökség : a magyar küldetéstudat története
 • Bornemisza Péter és kora
 • Bornemisza Péter kísértései
 • Diák,    írj    magyar    éneket    :    a    magyar    irodalom    története    1945-ig
 • Édes Erdély : Erdélyi krónika, 1916–1967
 • Egy élet mozija : beszélgetések Koltay Gáborral
 • Elérhetetlen, tündér csalfa cél : Vörösmarty tündérjátéka, a Csongor és Tünde
 • Elfelejtett évtized : 1542–1552 : tíz esztendő magyar krónikája
 • Elrepült a gyors idő
 • Ez történt Mohács után : tudósítás a magyar történelem tizenöt esztendejéről, 1526–1541
 • Federico Fellini
 • A filmművészet nagykorúsága
 • A filmművészet új útjai
 • Grigorij Kozincev
 • Hyppolittól a Lila ákácig
 • A  képpé  varázsolt  idő  :  a  magyar film  története és helye az egyetemes kultúrában, párhuzamos kitekintéssel a világ filmművészetére
 • „Kik   érted   haltak,   szent   Világszabadság”   :   a  negyvennyolcas  honvéd  hadsereg katonaforradalmárai
 • Kis magyar művelődéstörténet
 • A kőszívű ember unokái : a kiegyezés utáni első nemzedék, 1867–1896
 • Krónika Dózsa György tetteiről : híradás a Mohács előtti időkről
 • Lépjünk inkább előre : Széchenyi István a nemzet szolgálatában
 • A magyar filmművészet képeskönyve
 • A magyar irodalom története, 1000–1945
 • A magyar művelődés századai
 • A    magyar    népnek,    ki    ezt    olvassa   :   az   anyanyelvű   magyar   reneszánsz  és   barokk  irodalom  története, 1533–1712
 • Magyar zsoltár : a magyar nyelvű irodalom születése
 • Magyarnak számkivetve : a nemzettudat válságai
 • Meddig várjunk? : számvetés az új évezred küszöbén
 • A meseautó utasai : a magyar filmesztétika története, 1930–1948
 • Mi magyarok : a magyar történelem az igaz krónika rendje szerint
 • Mi történt velünk? : haldoklásunk évszázada
 • A mozgókép varázsa
 • A  mozgóképtől  a  filmművészetig  :  a  magyar  filmművészet  története,  1907–1930
 • Múltunk a jelenben : tanulmányok
 • Olvasók és olvasmányok : tanulmányok a régi magyar irodalomról
 • Önfia vágta sebét
 • Parázs a hamu alatt : Világostól Solferinóig
 • Requiem egy hadseregért
 • A tizedik múzsa
 • Tűnődések történelemről, irodalomról : esszék
 • Tüzes józanság : Berzsenyi Dániel új megvilágításban

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Hommage   à   Tanár   Úr  :  Nemeskürty  István   köszöntése   (szerkesztette  Koltay Gábor)
 • Zöldi László: A múlt prófétája avagy a Nemeskürty-rejtély

Könyvtárunkban található művei:

 • Bambi
 • Bambi gyermekei
 • Perri
 • Renni : egy mentőkutya története

Könyvtárunkban található művei:

 • A Dűne
 • A Dűne eretnekei
 • A Dűne gyermekei
 • A Dűne istencsászára
 • A Dűne Káptalanház
 • A Dűne messiása

Könyvtárunkban található művei:

 • Bujdosó könyv
 • A csallóközi hattyú
 • Emberek a kövek között
 • A fehér barát
 • Feljegyzések 1918–1919-ből
 • Görög mesék
 • Hordozom azt is, ami másoknak fáj : Tormay Cécile füveskönyve
 • Az ősi küldött
 • A proletárdiktatúra
 • A régi ház
 • A túlsó parton

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kollarits Krisztina: Egy bujdosó írónő - Tormay Cécile
 • „nem  csak  a  magam  terhét  hordom” : Tormay  Cécile  és  a  Napkelet  (szerkesztette Kollarits Krisztina)

Könyvtárunkban található művei:

 • Buda
 • Hajnali háztetők
 • Hajónapló
 • Iskola a határon
 • Minden megvan
 • Pályákon
 • Próza
 • Továbbélők
 • A Valencia-rejtély

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Éjszakai hajózás : in memoriam Ottlik Géza (szerkesztette Hornyik Miklós)
 • Finta  Gábor:  Modernitás  és  modernizáció :  tanulmányok  a  modern magyar próza és kritikai gondolkodás témaköréből
 • Fűzfa  Balázs: „...Sem azé,  aki  fut...” :  Ottlik  Géza  Iskola  a  határon  című regénye a hagyomány, a prózapoétika, a hipertextualitás és a recepció tükrében
 • Kamarás István: Olvasó a határon : az Iskola a határon fogadtatásának és befogadásának vizsgálata
 • Kelecsényi László: A szabadság enyhe mámora : Ottlik Géza életei
 • Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza

Könyvtárunkban található művei:

 • The Beatles : 1962–1966
 • The Beatles : 1967–1970
 • John Lennon levelei és feljegyzései

 

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • John Lennon, 1940–1980 (szerkesztette Koltay Gábor)
 • Primi, Michele: Rocktragédiák : titokzatos zenészhalálok
 • Sebők   János:  A  Dakota-ház   fantomja  :  John   Lennon  eltitkolt   élete   és  halála  :  az amerikai évek

Könyvtárunkban található művei:

 • Árulás
 • Drámák
 • Holdfény
 • Senkiföldje

Könyvtárunkban található művei:

 • Álomtalanítás : írások, 2013–2015
 • Az amerikai menekült : három 56-os fiatal életútja
 • Furcsa, idegen szerelem : novellák
 • Kérdések Istenkéhez : novállák, 2008–2010
 • Szomorú szigetek : vadnyugati napló, 1958–1988
 • A vadak útján : elbeszélések

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Szilágyi Zsófia: Ferdinandy György

Könyvtárunkban található művei:

 • Anyaisten
 • A bárány
 • Egy hajdani fiatalember
 • Fekete angyalok
 • Jézus élete
 • A kis idétlen = Le sagouin
 • A méregkeverő
 • A szerelem sivataga
 • Thérése Desqueyroux
 • Viperafészek és más kisregények

Könyvtárunkban található művei:

 • Pavarotti
 • A pék fia és a kilenc magas cé

Könyvtárunkban található művei:

 • Bedobom a törülközőt : publicisztikai írások
 • A derűlátás esélyei
 • dr. Noha : történetek
 • Halpagár : gyerekversek
 • Hordók
 • Jönnek a bájos tények
 • A kalap és a villamos : gyermekversek
 • A kihallgatás
 • Kilenc dráma
 • A megmentett város
 • Nem vagyok kikerics
 • A nemek és az igenek : válogatott versek
 • Sírkő és kakaó
 • Széchenyi és az árnyak
 • Történetek egy hideg faházban : írások a hűség és hűtlenség tárgyköréből
 • Utasok a senkiföldjén : Jóbok könyve
 • Változatok egy közhelyre

Könyvtárunkban található művei:

 • Az 1848-as hagyományok alapja Kiskunfélegyházán
 • Történelem az általános iskola 8. osztálya számára

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)

Könyvtárunkban található művei:

 • Hangversenyek fiataloknak
 • A megválaszolatlan kérdés : hat előadás a Harvard Egyetemen : Charles Eliot Norton előadások, 1973
 • A muzsika öröme
 • West Side Story

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Juhász Előd: Bernstein story
 • Juhász Előd: Bernstein és Budapest : Bernstein story II.

Könyvtárunkban található művei:

 • A család
 • A Keresztapa
 • A szicíliai

Könyvtárunkban található a témához kapcsolódó könyvek:

 • Mátyus Imre : Kiskunfélegyházi séták
 • Szerelemhegyi Tivadar: Kis-Kun-Félegyháza város monográfiája
 • Urbán Miklósné: Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékművek, egyéb építmények Kiskunfélegyházán

Könyvtárunkban található művei:

 • Egy falusi nótáriusnak budai utazása
 • Rontó Pál

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Gvadányi-album   :   Gvadányi   József   szakolczai    lakóházának    emléktáblával   való megjelölése   alkalmából  (szerkesztette  Kovács  Dénes)

Könyvtárunkban található művei:

 • Gulliver utazásai
 • Gulliver’s travels
 • Szatírák és röpiratok

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Abádi Nagy Zoltán: Swift, a szatirikus és a tervező
 • Szilágyi Júlia: Jonathan Swift és a huszadik század

Könyvtárunkban található művei:

 • XX. század : versek
 • Igy jó : versek
 • Válogatott írások

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Akik    a    mórai     talentumból     örököltek     :     töredékek     a    félegyházi    Mórák   életéből   (szerkesztette   Kapus   Béláné)

Könyvtárunkban található művei:

 • Bódy Gábor, 1946–1985
 • Filmiskola
 • Végtelen kép : Bódy Gábor írásai

Könyvtárunkban található művei:

 • Cantenbury mesék
 • The Canterbury tales : a selection
 • Troilus és Cressida

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Rostás Csaba József: Kiskunfélegyháza kiemelkedő katona múltja és tehetségei

Könyvtárunkban található művei:

 • Ady : cikkek, emlékezések, levelek
 • Emberek és könyvek
 • Feleségek felesége : Petőfi mint vőlegény
 • Harcoló betűk : irodalmi tanulmányok
 • Így élt Petőfi
 • Irodalmi tanulmányok
 • Levelek Hatvany Lajoshoz
 • Petőfi márciusa
 • Szalontától  Pestig  :  cikkek,  tanulmányok  Arany  Jánosról
 • A tudni-nem-érdemes dolgok tudománya
 • Urak és emberek
 • Utak, sorsok, emberek

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Nagy Sz. Péter: Hatvany Lajos

Könyvtárunkban található művei:

 • Byron, Shelley és Keats versei
 • Három  költő  :  antológia  Byron,  Shelley,  Keats  műveiből
 • John Keats versei
 • Shelley és Keats versei

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Péter Ágnes: Keats világa

Elismeréseink

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek