Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd, péntek: zárva
  • szerda - csütörtök: zárva
  • szombat: zárva
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

Internet- és Médiatár

 

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának
11. sz. melléklete

A számítógépek és az internet használatának szabályai
a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban

1. Könyvtárunk tizenkettő számítógépen biztosítja az internet-hozzáférést használói részére.
A számítógépek használata az érvényes könyvtári tagság mellett külön internetes olvasójegy megfizetésével történik. Éves díja 1000.- Ft, fél évre 500.- Ft.
Az esetenkénti internethasználat díja: minden megkezdett fél óra 200.- Ft.
A szolgáltatást az olvasó csak saját olvasójegyével veheti igénybe. A számítógépek és az internet használata általános iskolai tanulók számára a Gyermekbirodalomban ingyenes, az Internetes részlegben térítési díj megfizetésével lehetséges. 10 éven aluliak a számítógépeket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

2. A szolgáltatás igénybe vehető az Internetes részlegben, nyitvatartási időben:

hétfő: zárva
kedd, péntek: 8-18 óráig
szerda-csütörtök: 12-18 óráig
szombat: 8-12 óráig.

Nyári nyitvatartás
hétfő: zárva
kedd-péntek: 8-17 óráig
szerda-csütörtök: 12-17 óráig
szombat: zárva.

3. A számítógépekhez leülni csak a könyvtárosnál történő bejelentkezés után, érvényes olvasójegy felmutatásával lehet.

Időkorlátozás és a hozzáférés szabályozása:

A számítógépek előzetes bejelentkezés alapján is igénybe vehetőek. Tanulásra, szövegszerkesztésre folyamatosan 2 óra időtartamra használhatók.
Gépfoglalás: hetente kétszer 60 perc előjegyzése lehetséges. Az előjegyzett számítógép elfoglalására 15 perc türelmi időt adunk. Jelentkező esetén a számítógépet a türelmi idő lejárta után a következő olvasónak átadjuk. Megüresedett számítógép a szolgálatot teljesítő könyvtáros engedélyével előzetes bejelentkezés nélkül is használható - a beérkező igények sorrendjében.
Hetente maximum 6 óra számítógép- és internethasználati idő vehető igénybe.
A 6 órán felüli számítógép- és internethasználatnak külön díja van, minden megkezdett fél óra 200 Ft.
14 éven aluliak hetente maximum 5 óra számítógép- és internethasználati időt vehetnek igénybe.
Egy számítógépnél csak egy személy foglalhat helyet. Kivétel kizárólag a könyvtáros engedélyével tehető.

4. A számítógépről történő nyomtatás költségei: fekete-fehér szöveges oldal: 25.- Ft,A/4 kép: 100.- Ft, színes nyomtatás: 200.- Ft/A/4 oldal, szkennelés: 100.- Ft/db. Nyomtatni csak a könyvtáros engedélyével lehet. Minden nyomtatott oldal díjköteles.

5. A számítógéphez saját CD, DVD, pendrive, bármilyen számítógépes program használható (az internetező felelősségével!).

6. A számítógépes folyóiratok régebbi példányai 1 hétre kölcsönözhetők.

7. A könyvtár csak az általa telepített programok jogtisztaságáért vállal felelősséget.
A számítógépek alapbeállításait, rendszerét, programjait - a kizárás terhe mellett - tilos megváltoztatni!
A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat és nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét. A számítógépben okozott kárért az olvasó kártérítési felelősséggel tartozik.
A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a könyvtárosnak.

8. Minden megőrizni kívánt adatot a számítógép D meghajtójára kell elmenteni, ellenkező esetben az adatok újraindítás után törlődnek, elvesznek! Az elmentett adatok nyilvánosak, a felhasználók számára szabadon elérhetők, módosíthatók, törölhetők. A D meghajtó tartalmának törlését a könyvtár rendszergazdája bármikor elrendelheti.

9. A használók közízlést és közszemérmet sértő internetes oldalakat nem látogathatnak (pl. pornográf oldalak)! A tevékenység kizárást von maga után!

10. Az internetezés könyvtári környezetben történik, ezért felhívjuk a figyelmet a környezethez illő, halk és kulturált viselkedésre.

11. A használati szabályokat megszegőket, valamint a rendbontókat a szolgálatot teljesítő könyvtáros eltilthatja a számítógép-használattól, és az okozott kár mértékétől függően további intézkedések hozhatók velük szemben.

12. A könyvtárnak jogában áll az internetes forgalom korlátozása és szűrése.

Internetes részleg

A részleg munkatársa: 

Kőházi Gergő

 

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának
6. sz. melléklete

Médiatár dokumentumainak használati szabályzata
a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban

1. A Médiatárat beiratkozott könyvtárhasználók vehetik igénybe.
2. A Médiatár hangzó dokumentumainak használata az érvényes könyvtári tagság mellett médiatár használati díj fizetésével történik. Éves díja 1000.- Ft, fél évre 500.- Ft.
3. A szolgáltatást minden olvasó csak saját érvényes olvasójegyének bemutatásával veheti igénybe.
4. A szolgáltatás igénybe vehető a Médiatár részlegben, nyitvatartási időben.

hétfő: zárva
kedd, péntek: 8-18 óráig
szerda, csütörtök: 12-18 óráig
szombat: 8-12 óráig

5. A részleg dokumentumainak kölcsönzése és visszavétele a Médiatárban történik.
6. A Médiatár könyvállományát minden könyvtártag ingyenesen kölcsönözheti.
7. A Médiatárban elhelyezett dokumentumokat (CD, DVD, CD-ROM, MC kazetta, diafilm, hanglemez) helyben használni és kölcsönözni egyaránt lehet.
8. Kölcsönzési határidők:
- diafilm, bakelit hanglemez, 1 hétre 5 db dokumentum
- könyv+cd melléklet 1 hét/példány
- CD, DVD 3 napra 3 db dokumentum
- MC kazetta, hangoskönyv 2 hétre 3 db dokumentum
- nyelvcsomagok (könyv és CD) 3 hétre 1 csomag
- játék CD-ROM-ok csak helyben használhatók.
9. Az hangzó dokumentumot a helyben használathoz is ki kell kölcsönözni.
10. A Médiatár hangzó dokumentumait 14 éves kor alatt csak szülői felügyelettel lehet kölcsönözni.
11. Határidőn túl visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni a médiatár részlegén.
12. Hangzó dokumentumban okozott kárért az olvasó kártérítési felelősséggel tartozik – mindenkori díjszabás szerint (lásd: Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklete).
13.  A könyvtári bedobó rendszerbe hangzó dokumentumot visszahozni nem lehet.

Kiskunfélegyháza, 2017. október 2.

Médiatár részleg

A részleg munkatársa:

Kőházi Gergő

Elismeréseink

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek