Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: 8-18
 • szerda - csütörtök: 12-18
 • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

Könyvtárhasználat

 

 

A KISKUNFÉLEGYHÁZI
PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
Szervezeti és Működési Szabályzatának
3. sz. melléklete

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Könyvtárhasználati Szabályzata

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár nyilvános közkönyvtár. Dokumentumain és
szolgáltatásain keresztül biztosítja a kulturálódáshoz, művelődéshez, szórakozáshoz szükséges
széleskörű információ-hozzáférhetőséget a Kiskunfélegyházán és térségében élő polgárok
számára.


A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.

I. A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban a könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a
következő alapszolgáltatások:

 •  a könyvtár megtekintése
 •  az állományfeltáró eszközök (kölcsönzői térben elhelyezett olvasói terminál) használata
 •  információ könyvtárunk és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól és gyűjteményéről
 •  a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek (olvasóterem, folyóirat-olvasó) dokumentumainak - kézikönyv, védett könyv, újság, folyóirat – alkalmankénti helyben használata
 •  rendezvények látogatása
 •  könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozások - előzetes bejelentéssel.

A könyvtár gyűjteményrészeinek helyben használata látogatói jeggyel lehetséges.

A könyvtárat használhatja mindenki, aki a Könyvtárhasználati Szabályzatot magára nézve
kötelezően elismeri, s ezt aláírásával igazolja.
Az állampolgár adományaival (önkéntes pénz- és dokumentumadomány), az SZJA 1 %-a
felajánlásával támogathatja a könyvtárat, valamint javaslataival segítheti szolgáltatásait.

II. A városi könyvtár alapszolgáltatásain felüli szolgáltatásait csak beiratkozott olvasó
veheti igénybe, a beiratkozási díj megfizetése fejében:

 •  kölcsönzés
 •  könyv
 •  védett könyv, (könyvmellékletek), újság, folyóirat, - korlátozottan kölcsönözhető
 •  előjegyzés
 •  dokumentumok helyben használata
 •  kézikönyv, védett könyv, újság, folyóirat
 •  tájékoztatás
 •  gyorstájékoztatás
 •  szakirodalmi tájékoztatás

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 •  könyvtárközi kölcsönzés
 •  a Médiatárban elhelyezett dokumentumokat (CD, DVD, CD-ROM, MC kazetta, diafilm, hanglemez) kölcsönözni
 •  internethasználat
 •  fénymásolás könyvtári dokumentumokból
 •  könyvtári és egyéb helyi kiadványok vásárlása
 •  fekete-fehér és színes nyomtatás (internetről vagy szövegszerkesztőből)
 •  az állományból kivont könyvek, régi újságok, folyóiratok vásárlása
 •  szkenner használata
 •  fax-használat
 •  spirálozás, laminálás.

III. A szolgáltatások igénybevételének feltételei és formái:
Feltételei:
A könyvtár alapszolgáltatáson felüli szolgáltatásait csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.
A beiratkozás feltételei:

 •  14 éves korig szülői engedélyhez kötött (személyi lap kitöltésével).
 •  Személyes adatok közlése (név, anyja neve, születési helye, ideje, állandó lakhelye és levelezési címe van, személyi igazolványának száma, telefonszáma, munkahelyének neve és címe, foglalkozása) - személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány vagy gépjármű-vezetői engedély és az esetleges kedvezményre jogosító dokumentum bemutatásával.
 •  A szomszédos államokban élő magyar állampolgár jogosultságát „Magyar igazolvánnyal” igazolja.
 •  Valamennyi kedvezményre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.
 •  A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
 • A szolgáltatások csak saját névre szóló olvasójeggyel vehetők igénybe.
 • Kölcsönzési jogát az olvasó az olvasójegy felmutatásával gyakorolhatja, ennek hiányában a könyvtáros személyazonossága igazolását kérheti. Ha az olvasó nem tudja igazolni magát, csak a könyvtár ingyenes alapszolgáltatásait veheti igénybe. Amennyiben olvasójegye aktualitását veszíti vagy elhasználódott, úgy ingyenesen cserélhető.
 • Az olvasó elveszett olvasójegyét első alkalommal 200.- Ft megfizetésével, minden további alkalommal 300.- Ft megfizetésével pótoljuk, amelyről nyugtát állítunk ki. Áraink az áfát tartalmazzák.

Formái:
Kölcsönzés
Egy olvasó maximum 10 db, a TextLib integrált könyvtári rendszer által regisztrált dokumentumot kölcsönözhet, amelyből 3 db hangzó és 7 db könyv (ebből maximum 5 db védett könyv) lehet. A dokumentumhoz tartozó melléklet kölcsönzési ideje azonos a dokumentum kölcsönzési idejével.
Könyv:

 • Egy olvasó összesen 10 db könyvet kölcsönözhet 30 napra (a gyermekkönyvtári állományból egyszerre max. 5 db kölcsönözhető).

Ezen belül korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok:

 •  Egy olvasó összesen 5 db védett könyvet kölcsönözhet 7 napra, (a gyermekkönyvtári állományból 3 db védett, segédkönyvtári könyvet kölcsönözhet 7 napra)
 •  Egy olvasó összesen 5 db sikerkönyvet kölcsönözhet 14 napra.

Audiovizuális és elektronikus dokumentumok:

 •  Egy olvasó összesen 3 db audiovizuális dokumentumot (CD, DVD) és CD-ROM-ot kölcsönözhet 3 napra. A hangoskönyvek, MC kazetták kölcsönzési határideje 2 hét. Diafilm, bakelit hanglemez 1 hétre 5 db dokumentum kölcsönözhető. Nyelvcsomagok (könyv és CD) 3 hétre 1 csomag kölcsönözhető.

Újság, folyóirat:

 •  Egy olvasó összesen 5 db folyóiratot kölcsönözhet 7 napra. A könyvtár által előfizetett periodikumok legfrissebb számai nem kölcsönözhetők.

A helyismereti gyűjtemény dokumentumai nem kölcsönözhetők, kivéve a többes példányok.

A könyvek és folyóiratok kölcsönzési határideje kérésre 3 alkalommal, a sikerkönyvek és az
audiovizuális dokumentumok kölcsönzési határideje 1 alkalommal hosszabbítható, ha az adott
dokumentumra nincs előjegyzés.
Ha az olvasónak a 3, illetve 1 hosszabbítás után is szüksége van a kölcsönzött dokumentumokra, vissza kell hoznia, ezután pedig újból kikölcsönözheti őket.

Előjegyzés lehetséges módjai:

 •  a könyvtári tag – ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de nem elérhető – kérheti a dokumentum előjegyzését, amelyet az értesítéstől számított legfeljebb 5 napig tartunk fenn.
 •  Az előjegyzett dokumentum beérkezéséről telefonon, elektronikus levélben, közösségi oldalakon vagy postai úton történik az értesítés.

Könyvtárközi kölcsönzés feltételei:

 •  a szolgáltatás beiratkozáshoz kötött
 •  csak pontosan kitöltött és aláírt kérőlap leadásával, vagy a könyvtárközi e-mail címére (kkozipsvk@gmail.com) történő igényléssel tudjuk hivatalosnak tekinteni a kérést
 •  lehetőség van eredeti dokumentum, fénymásolat, valamint elektronikus dokumentum
 • kérésére
 •  minden esetben szükséges a felmerülő posta-, ill. másolati költség megtérítése.

A szolgáltatások igénybevételének és a kölcsönzés feltételeinek dokumentumtípusonkénti szabályozása megtalálható a mellékletben.

A szolgáltatásokat az olvasók a könyvtár nyitvatartási idejében vehetik igénybe:

hétfő: ZÁRVA
kedd, péntek: 8-18 óráig
szerda-csütörtök: 12-18 óráig
szombat: 8-12 óráig.

Július és augusztus hónapban a városi könyvtár részleges nyitva tartással működik:

hétfő: ZÁRVA
kedd, péntek: 8-17 óráig
szerda-csütörtök: 12-17 óráig
szombat: ZÁRVA.

A könyvtárhasználók kötelezettségei:

 •  A könyvtár épületét, berendezését, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni. A rongálás szabálysértést vonhat maga után.
 • A könyvtár szabályait súlyosan megsértő olvasó az egyes könyvtári szolgáltatások igénybevételéből mindaddig kizárható, amíg tartozását (pénzbeli és dokumentum) nem rendezte.
 •  Egyik ember könyvtárhasználati joga nem járhat a másik ember ugyanilyen jogának sérelmével. A könyvtárban rendezett öltözékben és fizikai állapotban lehet megjelenni és szolgáltatásait igénybe venni (mosdatlanul, hangoskodva nem lehet a szolgáltatásokat igénybe venni).
 •  A könyvtár területén a dohányzás, mobiltelefon használata tilos!
 •  Olvasói terekbe élelmiszert bevinni, ott étkezni tilos!
 •  A jogszerűtlen könyvtárhasználat következményei:
  • -- a gyűjteménybe vissza nem hozott dokumentumért a használót, ill. jótállóját fizetési kötelezettség terheli.
  • -- A kölcsönzési határidő után visszahozott dokumentumokért az olvasó késedelmi díjat fizet. A késedelmi díjak dokumentumtípusonkénti részletezése megtalálható a mellékletben.
  • -- A szerzői jogi szabályok megsértése a könyvtárhasználó felelőssége.
 •  A könyvtáron belül történő fényképkészítéshez az intézmény vezetőjének hozzá kell
 • járulnia.
 •  Az intézményben védelmi kapu és zárt láncú videorögzítő rendszer működik.
 • A ruhatár használatának igénybevétele minden használó számára kötelező és díjtalan.

A városi könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát, annak mellékleteit nyilvánosságra hozza.
 

Kiskunfélegyháza, 2017. október 2.

Kállainé Vereb Mária
igazgató

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek